Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


dołacz do nas

Zostań wolontariuszem.

Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstała z inicjatywy  ekspertów skupionych wokół środowiska MBA. Celem Fundacji jest podejmowanie szeregu działań na rzecz integracji środowisk akademickich, naukowych i biznesowych. Wymiana wiedzy
i wzajemnych doświadczeń pomiędzy tymi grupami jest niezbędna dla ich skutecznego rozwoju
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jeżeli idee, które szerzymy są Wam bliskie i chcielibyście włączyć się do wspólnych  działań, podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem,  to zapraszamy do współpracy.
Naszą ambicją jest stworzenie swego rodzaju „banku” osób - reprezentantów różnych kręgów.
Dzięki temu, przy kolejnych projektach, będziemy mogli zaproponować Państwu satysfakcjonującą współpracę oraz połączyć wiedzę i doświadczenie przedstawicieli różnych środowisk. Zapraszamy do kontaktu osoby związane z biznesem i nauką, a także absolwentów i studentów. Mamy nadzieję, że czas nam poświęcony przyniesie Państwu, oprócz poczucia spełnienia szlachetnej misji, również inne korzyści takie jak poszerzenie wiedzy, kontaktów i doświadczenia.

Prosimy o kontakt drogą :
- mailową: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl
- telefoniczną 12/293-74-11

Informacje o sobie można przesłać do nas w najwygodniejszej dla Państwie formie np. CV, dossier lub opis własnymi słowami. Można skorzystać również
z przygotowanego przez nas formularza, w którym zawarte są istotne dla nas informacje. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900