Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Szkolenie dla kandydatów księgowych

Prowadzenie:

Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca na licznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. W praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz doradztwem w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Szczegóły:


Program:

1. Zadania i odpowiedzialność księgowego za powierzone księgi rachunkowe.
2. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej i dokumentowania operacji gospodarczych.
3. Ewidencja księgowa w „amerykance” – zadania od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
4. Zadanie z ewidencją kosztów i przychodów i ustaleniem wyniku finansowego.
5. Ewidencja listy płac – wraz z wypełnieniem druku listy płac i zaksięgowaniem jej w ewidencji księgowej.
6. Rozliczenie kosztów delegacji pracownika – wraz z wypełnieniem druku PWS i zaksięgowaniem.
7. Prezentacja zasad naliczania i ewidencji amortyzacji.
8. Ewidencja operacji w walucie obcej – praktyczny przykład uwzględniający problematykę kursów walutowych.

Czas trwania:

21 godzin dydaktycznych

cena:

1200

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900