Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

Prowadzenie:


Szczegóły:

Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 15 osób. 
Przykładowe ćwiczenia
• Zaplanowanie pożądanego stanu zatrudnienia w przykładowej firmie.
• Określenie grupy docelowej oraz efektywnych metod rekrutacji dla przykładowych stanowisk pracy.
• Zaplanowanie procesu selekcji kandydatów na zdefiniowane stanowisko
• Symulacje wywiadów selekcyjnych.

Program:

1. Etapy i organizacja procesu pozyskiwania pracowników
2. Osoby zaangażowane w proces pozyskiwania pracowników
3. Planowanie zatrudnienia – określanie potrzeb personalnych
a.    Analiza zadań i celów – działów, zespołów, stanowisk
b.    Określanie czasochłonności pracy
c.    Ustalanie pożądanego poziomu zatrudnienia (z uwzględnieniem formy świadczenia pracy)
d.    Definiowanie opisów stanowisk pracy
4. Rekrutacja kandydatów
a.    Tradycyjne i nowoczesne metody pozyskiwania kandydatów
b.    Employer branding – idea i kluczowe aktywności
c.    Organizacja procesu pozyskiwania kandydatów
d.    Zasady przygotowywania ofert pracy
e.    Efektywność wykorzystania poszczególnych metod pozyskiwania kandydatów
5. Selekcja kandydatów
a.    Analiza dokumentów aplikacyjnych
b.    Metody selekcji – wywiady, testy, ćwiczenia
c.    Assessment Center jako kompleksowa metoda oceny kandydatów
d.    Typy wywiadów selekcyjnych i zasady ich stosowania
e.    Organizacja procesu selekcji kandydatów
f.     Efektywność wykorzystania poszczególnych metod selekcji
6. Symulacje wywiadów selekcyjnych
7. Przygotowanie ćwiczeń i testów sytuacyjnych
8. Współpraca z firmami doradczymi – zasady współpracy, kryteria wyboru. Spotkanie z przedstawicielem firmy doradczej.

Czas trwania:

lość godzin: 16 (dwa dni szkoleniowe)

cena:

cena: 2000 zł netto* za 1 osobę. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji w zależności od ilości osób i sprofilowania szklenia pod kątem wymagań zamawiającego. *usługa zwolnion

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900