Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Zasady udzielania i ponoszenia odpowiedzialności w zakresie Zamówień Publicznych

Prowadzenie:

mgr Józef Andrzej Laskowski - trener Urzędu Zamówień Publicznych, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Współpracuje z miesięcznikiem „Doradca Zamówień Publicznych” oraz magazynem „Gmina”. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik administracji rządowej m.in. na stanowisku Audytora Wewnętrznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Z-cy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, oraz w firmie FUD „DORADCA” s.c. Był członkiem Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie Małopolskim.  Obecnie piastuje stanowisko Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegóły:


Program:

1. Źródła Prawa Zamówień Publicznych:
·        Europejskie
·        Krajowe
2. Zakres stosowania ustawy z uwzględnieniem wyłączeń
3. Zamówienia, w których nie stosuje się Prawa Zamówień Publicznych
4. Wybór trybu udzielania Zamówień Publicznych
5. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej
6. System kontroli Zamówień Publicznych
7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie Zamówień Publicznych

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900