Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Proces udzielania Zamówień Publicznych

Prowadzenie:

mgr Józef Andrzej Laskowski - trener Urzędu Zamówień Publicznych, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Od
20 lat prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i finansów
publicznych. Współpracuje z miesięcznikiem „Doradca Zamówień
Publicznych” oraz magazynem „Gmina”. Wieloletnie doświadczenie zawodowe
zdobywał, jako pracownik administracji rządowej m.in. na stanowisku
Audytora Wewnętrznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Z-cy
Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, oraz w firmie FUD „DORADCA” s.c. Był
członkiem Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Wojewodzie Małopolskim.  Obecnie piastuje
stanowisko Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegóły:


Program:

Etapy realizacji Zamówień Publicznych:
1.Planowanie Zamówienia Publicznego
2.Przygotowanie Zamówienia Publicznego:
·        Opis przedmiotu zamówienia
·        Szacowanie wartości zamówienia
·        Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3.Realizacja postępowania o Zamówienie Publiczne:
·        Wybór oferty najkorzystniejszej
·        Zawarcie umowy
4. Środki ochrony prawnej

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900