Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Wójt, Burmistrz, Prezydent – jako organ podatkowy

Prowadzenie:

Mgr prawa Włodzimierz Janeczek –licencjonowany trener Urzędu Rady
Ministrów z zakresu reform administracji publicznej, dyrektor wydziału
podatków i opłat Urzędu Miasta Krakowa, długoletni wykładowca z 
dziedziny prawa podatkowego, prezes zarządu Fundacji Zdrowia dla
Budowlanych, prezes Zarządu Forum Skarbników Małopolskiego Instytutu
Samorządu Terytorialnego Administracji.

Szczegóły:


Program:

1. Uprawnienia – odpowiedzialność w zakresie dochodów wynikających z podatków lokalnych
2. Metody i sposoby oraz możliwości zwiększenia dochodów miast i gmin w zakresie podatków lokalnych
3 .Kontrola – egzekucja jako narzędzie skutecznej likwidacji zaległości podatkowych

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900