Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje  w praktyce funkcjonowania sektora jednostek finansów publicznych po zmianie przepisów

Prowadzenie:

mgr Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych o tej tematyce oraz autor wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym   szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników NIK, RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.

Szczegóły:


Program:

1.  Klasyfikacja i  ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a.  syntetyczna;
b.  analityczna;
c.  pozabilansowa;
d.  regulacje w  polityce rachunkowości;
e.  miejsce i  technika prowadzenia ewidencji.
2.  Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.
3.  Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych 
i obcych środków trwałych.
4.   Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.
5.  Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.     Likwidacja środków trwałych.
7.  Środki trwałe w budowie (Inwestycje). 
8.  Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji
(w załączeniu wzory).
10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900