Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Moduł IV. Instrumenty finansowe wg MSR/MSSF

Prowadzenie:

prof. UEK dr hab. Artur Hołda, CICA
Profesor Artur Hołda - W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej otrzymał w 2001 roku i 2005 roku nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie II stopnia, natomiast w 2006 roku otrzymał nagrodę I stopnia. W roku 2007 otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych jak np.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Jego zainteresowania zawodowe związane są z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą oraz z wykorzystaniem programów komputerowych w rachunkowości. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Szczegóły:


Program:

Zakres legislacyjny: MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9 
Treści merytoryczne: ujmowanie, wycena i prezentacja instrumentów finansowych z uwzględnieniem złożonych i wbudowanych instrumentów finansowych. 

Czas trwania:

Ilość godzin: 20 (dwa dni szkoleniowe)

cena:

2000 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900