Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Rachunkowe i podatkowe problemy w rozliczaniu VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe po zmianach 

Prowadzenie:

mgr Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk 
administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna
księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji
książkowych o tej tematyce oraz autor wielu publikacji o tematyce 
rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i 
cenionym   szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów
publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek
organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również
pracowników NIK, RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych
i samorządowych.

Szczegóły:


Program:

1.Wybrane zagadnienia finansowe i rachunkowe związane z ewidencją i rozliczeniem podatku VAT:
-  ewidencja księgowa - ujęcie ( w tym zaokrąglenia) , rozliczenie i  przekazywanie podatku VAT z jednostki budżetowej do US,
-   VAT  od inwestycji,  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - ewidencja i rozliczenie,
- powiązanie  rozliczenia podatku VAT z Rb -27S   i Rb- 28

 2.Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900