Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Podatki i opłaty lokalne płacone przez przedsiębiorców – stan prawny w 2014 r.

Prowadzenie:

Mgr prawa Włodzimierz Janeczek –licencjonowany trener Urzędu Rady Ministrów z zakresu reform administracji publicznej, dyrektor wydziału podatków i opłat Urzędu Miasta Krakowa, długoletni wykładowca z dziedziny prawa podatkowego, prezes zarządu Fundacji Zdrowia dla Budowlanych, prezes Zarządu Forum Skarbników Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego Administracji.

Szczegóły:


Program:

1. Obowiązek podatkowy w  podatkach lokalnych:
·         od nieruchomości
·         od środków transportowych
·         opłat targowych
·         opłat miejscowych
2. Stawki podatkowe w  wymienionych opłatach:
·        od budynków lub ich części
·        od budowli lub ich części, związanych z  prowadzeniem działalności gosp.
·        Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp.
3. Podstawa opodatkowania
·        Od budynków lub ich części
·        Od budowli lub ich części
·        Od gruntów
4. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
5. Zwolnienie z podatków nieruchomości
6. Podatek od nieruchomości przy zawieszeniu działalności gosp.
7. Możliwość zmniejszenia opodatkowania gruntów , budynków i budowli nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gosp. Ze względów technicznych – przerwa w  działalności nie stanowi podstawy do zwolnienia z podatku.
8. Kompetencje w zakresie ustalenia stawek podatkowych (ministerialne, lokalne)
9. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego od środków transportowych.

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900