Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Przywództwo i style zarządzania

Prowadzenie:


Szczegóły:

Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 12 osób
Przykładowe ćwiczenia
• Autodiagnoza kompetencji menedżerskich
• Analiza przypadku – diagnoza poziomu rozwoju pracownika/zespołu
• Symulacje rozmów wykorzystujących style zarządzania: instruowanie, konsultowanie, wspieranie/motywowanie, delegowanie.

Program:

Program szkolenia
1. Role menedżerów we współczesnych organizacjach
2. Źródła władzy w organizacjach
3. Czynniki efektywności w pracy menedżera
4. Kluczowe kompetencje menedżera
5. Style zarządzania pracownikami – analiza podejść i modeli
6. Podejście sytuacyjne do zarządzania – koncepcja K. Blancharda
7. Gotowość pracownika/zespołu jako kluczowy czynnik efektywności zarządzania
a.    Etapy rozwoju pracownika/zespołu
b.    Metody oceny poziomu rozwoju
8. Style zarządzania według K. Blancharda – charakterystyka i zasady stosowania
a.    Instruowanie
b.    Konsultowanie
c.    Wspieranie/motywowanie
d.    Delegowanie
9. Elementy wpływające na jakość i efektywność pracy menedżera

Czas trwania:

lość godzin: 16 (dwa dni szkoleniowe)

cena:

cena: 2000 zł netto* za 1 osobę. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji w zależności od ilości osób i sprofilowania szklenia pod kątem wymagań zamawiającego.

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900