Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Problemy instytucji prowadzących działalność gospodarczą – gospodarka majątkiem - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje po zmianie przepisów 

Prowadzenie:

mgr Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk 
administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna
księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji
książkowych o tej tematyce oraz autor wielu publikacji o tematyce 
rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i 
cenionym   szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów
publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek
organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również
pracowników NIK, RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych
i samorządowych.

Szczegóły:


Program:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2.Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a.      syntetyczna;
b.     analityczna;
c.      pozabilansowa;
d.     regulacje w  polityce rachunkowości;
e.      miejsce i  technika prowadzenia ewidencji.
3. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.
4. Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych środków trwałych.
5. Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.
6. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7. Likwidacja środków trwałych.
8. Środki trwałe w budowie  (Inwestycje). 
9. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji ( w załączeniu wzory).
10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900