Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach przepisów

Prowadzenie:

mgr Maria Kowalik - pełniła funkcję Naczelnika w US i Kierownika Oddziału podatku VAT w  Izbie Skarbowej. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk z  zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, prawa finansowego, kontroli podatkowej. Zajmowała się orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Często uczestniczy jako ekspert w audycjach radiowych, telewizyjnych związanych z problematyką podatkową różnych sektorów gospodarki. Współpracowała również z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe.

Szczegóły:


Program:

1. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego
2. Organy egzekucyjne i ich organy nadzoru
3. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej
4. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
5. Zbieg egzekucji
6. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego
7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania egzekucyjnego

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900