Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Planowanie działań rozwojowych dla pracowników

Prowadzenie:


Szczegóły:

Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 15 osób. 
Przykładowe ćwiczenia
• Przygotowanie metod analizy potrzeb rozwojowych dla całej organizacji oraz wybranych grup pracowników
• Opracowanie planu rozwoju dla pracowników, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb
• Opracowanie narzędzi i założeń do badania efektywności programów

Program:

Program szkolenia
1. Charakterystyka kluczowych etapów działania w procesie rozwoju pracowników
2. Analiza potrzeb rozwojowych pracowników
a.    Metody analizy potrzeb rozwojowych
b.    Podmioty zaangażowane w analizę potrzeb
c.    Przygotowywanie raportów z analizy potrzeb
3. Planowanie działań rozwojowych
a.    Definiowanie celów działań rozwojowych
b.    Grupowe formy doskonalenia kompetencji pracowników
c.    Indywidualne formy doskonalenia kompetencji
d.    Kryteria doboru formy do potrzeb i zakładanych celów
e.    Opracowywanie harmonogramów szkoleń
f.     Przygotowywanie budżetów
g.    Współpraca z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi – kryteria doboru, warunki współpracy
2. Ocena efektywności programów rozwojowych
a.    Metody i modele oceny programów rozwojowych
b.    Podmioty zaangażowane w badanie efektywności
c.    Przygotowanie zestawień i raportów
d.    Wykorzystanie wyników oceny do dalszych działań rozwojowych
3. Development center – założenia metody i wykorzystanie w procesie doskonalenia kompetencji pracowników

Czas trwania:

8 godzin

cena:

1400 zł netto* za 1 osobę. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji w zależności od ilości osób i sprofilowania szklenia pod kątem wymagań zamawiającego. *usługa zwolniona z VAT

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900