Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Moduł III. Ujmowanie przychodów, dotacji oraz korekty zasad rachunkowości i wielkości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansowej i kontrakty budowlanych wg MSR/MSSF

Prowadzenie:

Profesor Artur Hołda - W zakresie
działalności naukowo-dydaktycznej otrzymał w 2001 roku i 2005 roku
nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie II stopnia, natomiast w
2006 roku otrzymał nagrodę I stopnia. W roku 2007 otrzymał również
Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem i współautorem ponad 70
publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich
czasopismach fachowych jak np.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i
Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek
Kapitałowy”. Jego zainteresowania zawodowe związane są z analizą i 
rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą
oraz z wykorzystaniem programów komputerowych w rachunkowości. Prowadzi
szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo
ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i 
finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Posiada
certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i 
zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych
Spółek Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu
Państwa.

Szczegóły:


Program:

Zakres legislacyjny: MSR 18, MSR 20, MSR 11, MSR 8, MSR 10

Treści merytoryczne: ujmowanie, wycena i prezentacja przychodów ze sprzedaży towarów, usług tantiem ze szczególnym uwzględnieniem umów o budowę (kontraktów budowlanych) oraz dotacji i korekt wielkości szacunkowych wraz ze zmianą zasad rachunkowości

Czas trwania:

Ilość godzin: 20 (dwa dni szkoleniowe)

cena:

2000 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900