Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Efektywny feedback i rozmowy oceniające

Prowadzenie:


Szczegóły:

Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 12 osób. 
Przykładowe ćwiczenia
• Przygotowanie planu feedbacku dla pracownika po zrealizowanym zadaniu
• Przygotowanie się do rozmowy oceniającej na podstawie arkusza oceny
• Symulacja feedbacku
• Symulacja rozmowy oceniającej
• Przygotowanie planu rozwoju dla pracownika

Program:

Program szkolenia
1. Ogólne zasady oceniania pracowników i prowadzenia rozmów oceniających
a.    Cele rozmów oceniających
b.    Forma prowadzenia rozmowy
c.    Zasady przekazywania informacji pozytywnych
d.    Zasady przekazywania informacji negatywnych
2. Przekazywanie bezpośrednich informacji zwrotnych (feedback)
a.    Przedmiot feedbacku
b.    Struktura feedbacku
c.    Typowe reakcje pracowników
d.    Czynniki wpływające na efektywność feedbacku
3. Przygotowanie i prowadzenie rozmów oceniających (w ramach systemu oceniania)
a.    Przedmiot rozmowy oceniającej
b.    Błędy popełniane w trakcie oceniania
c.    Struktura rozmowy oceniającej
d.    Błędy w prowadzeniu rozmowy
e.    Typowe reakcje pracowników
f.     Czynniki wpływające na efektywność rozmowy oceniającej
4. Planowanie działań rozwojowych dla pracowników na podstawie wyników ocen

Czas trwania:

8 godzin

cena:

cena: 1400 zł netto* za 1 osobę. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji w zależności od ilości osób i sprofilowania szklenia pod kątem wymagań zamawiającego. *usługa zwolnion

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900