Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Rozmowy rozwojowe z wykorzystaniem technik coachingowych

Prowadzenie:


Szczegóły:

Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 12 osób. 
Przykładowe ćwiczenia
• Przygotowanie planu rozwoju pracownika na podstawie zdefiniowanych obszarów rozwojowych
• Symulacja rozmowy instruującej
• Symulacja rozmowy z wykorzystaniem technik coachingowych

Program:

1. Definiowanie obszarów rozwojowych dla pracownika.
a.    Analiza poziomu efektywności
b.    Identyfikacja mocnych stron pracownika
c.    Określenie obszarów do zmiany, poprawy
d.    Sporządzenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika.
e.    Portfolio pracowników w zespole
2. Cele rozwojowe
a.    Przygotowanie propozycji celów rozwojowych dla pracownika
b.    Określenie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
c.    Przygotowanie propozycji działań rozwojowych
d.    Określenie zakresu i poziomu wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych
3. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik instruujących
a.    Założenia instruowania
b.    Zasady stosowania – kiedy instruktaż jest wskazany
c.    Przygotowanie instruktażu – zakres informacji, materiały dodatkowe, schemat
d.    Efekty stosowania technik instruujących
e.    Zagrożenia wynikające ze stosowania instruktażu
4. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych
a.    Istota coachingu i procesu coachingowego
b.    Podstawowe założenia pracy z wykorzystaniem technik coachingowych c.    Przygotowanie się do rozmowy – analiza sytuacji, przygotowanie pytań
d.    Zasady prowadzenia rozmowy rozwojowej – wykorzystanie techniki GROW
e.    Efekty rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych
5. Kluczowe kompetencje menedżera wykorzystywane w procesie rozwoju pracowników

Czas trwania:

8 godzin

cena:

cena: 1400 zł netto* za 1 osobę. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji w zależności od ilości osób i sprofilowania szklenia pod kątem wymagań zamawiającego.

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900